Dharma Wacana

24 10 2010

Dharma wacana mawit saking saking kruna Dharma lan Wacana. Dharma inggih punika tata laksana, pakerti sane becik sane mahutama sane ngaryanin jagat puniki, kahuripane puniki state santhi state ngamolihang karahayuan lan karahajengan. Wacana inggih punika bawosan, sane kabkigbagang olih parajanane utami jatmane puniki asiki dados pamicar lan sane lianan dados pamiragi. Dadosne dharma wacan maartos babawosan sane ngenenin indik tata laksana,tata susila, prakerti taler ngenenin indik agama sane matetujon nyobyahang daging agama mangdane parajanane state uning ring agamane lan magdane sidha ngalaksanayang daging agamane ring kahuripane. ring sor inggih punika pinaka conto dharma wacana :

Dharma Wacana
Pamargin Bhaktin Ring leluhur

”Om Awignamastu Namah Sidham”.
Angayu bagia katur majeng ring para jana makasami pamekas majeng ring panureksa sane banget subagin tityang, para pamilet pacentokan Dharma Wacana Sane tresnanin tityang.
Ring galahe sane becik puniki tityang Diah Puspita Dewi jagi pacang ngaturang wacana indik Pemargin Bhaktin Ring Leluhur sane banget maguna ring kahuripane puniki. Nanging Sadurungnyane ngiring sareng – sareng Ngturang pangstiti majeng ring idha sang paramakawi mogi sangkaning sih ida ledang ngamertanin pamargin pacentokane puniki malarapan antuk panganjali umat.
“Om Swastiastu”
“Om tryam Bhakam Ya Jamahe
sughandim pusti Wardhanam
Urwharu Kham ia Bhandanat
Mrtyor muksi ya mamrutat”.
Subhakti majeng ring leluhur mungguing katuju ring Idha hyang widhi banget kabuatang ring kahuripane meagama ring jagate puniki pamekas majeng ring agama Hindu, riantukan sangkaning sih para leluhur sami iraga sidha metuhu dados manusa ring jagate puniki.
Subhaktin ring leluhur ring jagate puniki wenten sane nglaksanayang subhakti antuk:
1. saking manah suci riantukan bhaktine kalaksanyang paragan sane kawastanin Ekanta
2. wenten sane ngalaksanyang sareng kramane sane kawastanin Samkirtanam
Nglaksanyang bhakti ring leluhur makeh caran ipu sane kaanggen, peteh minakadi Ngaturang subhakti majeng ring idha sang hyang widhi, nenten je pateh sabilang kulawarga utawi dadya ring genahe sane siosan. Niki nenten je iwang, ngalaksanyanayang subhakti punika mangdane nenten lempas sareng Iksha, Sakthi, Desa lan Kala. Nanging sane utama inggih punika sampunang lempas saking Tattwa utawi tata cara ngalaksanyang puja majeng ring para leluhur ipun.
Minakadhi krama Hindhune ring Lombok Barat wenten sane ngaturang pangubakti majeng ring leluhur utawi Dewa Piaran ipun sane kawastanin Upacara Ngesange.
Sekadi sane kalaksanyang olih kramane ring lombok punika patut kalastariang santukan Sadurung Mikukuhin rasa bhaktine ring idha sang hyang widhi, patut ngukuhin bhaktine sane betenan santukan minakadi ngewangun paumahan saurung pondasi punika becik pstike nenten becik juga umah punika kajujukan.
Sakadi sane sampun kasurat ring Mantra Reg. Veda X.15 1 ngantos 12 kasobyahang indik:
“ ngalaksanyang puja majeng ring para leluhur sane matetujon jagi pacang mikikuhin bhakti ring hyang widhi”.
Lan ring Bhagawad Githa Kasobyahang malih malih pakinkin subhaktin ring leluhur sekadi :
“ yening ngalaksanyang bhakti majeng ring Bhuta kemanten pastika Bhuta sane ktampi, yening ngalaksanyang bhakti majeng ring para leluhur kenmanten pastika wantah ngantos leluhur manten katampi. Yeng majeng ring dewa ngantos dewa manten sane pacang katampi. Lan sapasira sane nagturang bhakti majeng ring hyang widhi pastika katiba ring sang hyang widhi”.
Santukan ipun ngaturang bhakti majeng ring bhuta,leluhur ,lan dewa santukan jagi pacang mikukuhin bhaktine rig Hyang Widhi.
Wenten malih sloka ring Manawa Dharmasastra sane nyobyahang indik subaktin ring para leluhu sane daging ipun kirang langkung :
“ bhakti ring leluhur mangdane kalaksanayang dumun sadurung ngaturang bhakti ring hyang widhi. Riantukan bhakti ring para leluhur punika sane pacang mikukuhin bhakti ring hyang widhi
Bhakti majeng ring idha sang hyang widhi sane daat mautama. Bhakti sane sampun lianan inggih punika anggen ngukuhin bhakti majeng ring idha.
Bhakti ring leluhur patut katatasang dummun sadurung natasang bhaktine sane mahutama. Yening sampun bhakti ring leluhur pastika ngamolohang Kirti, Ayusa, Bala lan Yasa. Sakadi sane kasurat ring cakepan sarasamuscaya sloka 250, sane daging ipun:
“Abhivaadanasiilasya nityam Vrdopasevinah,
Catvaari tasya vardhante kiirtiraayuryaso balam”.
Sane maartos:
“ phala majeng ring siara sane ngaturaang bhakti majeng ring leluhur wantah papat inggih punika Kirti, Ayusa, Bala lan Yas. Kirti maartos kasub, ayusa maartos dirgayusa, panjang tuwuh ipun, Bala maartos bayu(urip) ring kahuripan, lan yasa maartos ngalaksanayang yasa ring kahuripane sane mangkin. Inggian ipun jagi pacang(sempurna) dados phala bhaktine ring leluhur.
Kirti ipun nente je Pateh ring kasub kasub santukan kasub nike dados kaarosang becik lan nenten becik. Nanging kasub nike kasub santukan ipin nagalksanayang dharma. Dahat utama lan dharmane sane kalaksanayang. kasub nenten je tatujon ring ngalaksanayang dharma, kasub nike santukan phalaning karma saking idha sang hyana widhi.
Ayusa nenten pateh sareng panjang yusa nanging sane kasambat panjang yusa inggih punika kawikanan ngangge galah ring kahuripane angge ngalaksanyang dharma, yening ring kahuripane puniki nenten ngalaksanayang dharma pateh ipun nenten je maurip idupnyane pateh sareng jatma seda.
Bala inggih ipun kawikanan bayu utawi urip. Jatma sane wikan utawi maurip inggih punika jatma sane becik ring angen lan ring angga. Nyidayang nempasin pamiweh kahuripane sane mekeh kawentenan pamewehne.
Lan malih asiki phalane sane kaping papat inggih punika Yasa. Ngamolihang galah jagi pacng maparilaksana becik banget meweh napi malih wenten sane tan seneng ring sang sane maparilaksane becik pastika jagi pacang ngalintangin ipun. Nanging majeng ring para krama sane nagturang subakti majeng para leluhur madasar jagi pacang ngaturang bakti ring sang hyang widhi pastika ngamolihang phala sane kaswecani olih ida sang hyang widhi wasa.

Sane mangkin niring dasarin ngaturang subhakti majalaran antuk ngukuhang bhaktine sane dumunan sadurunge nantasang bakthine ring sang hyang widhi riantuka sane sampun kasobyahang olih ring cakepan manaawa dharma sastra, bhagawad githa, lan sarasamuscaya iraga nenten sidha tatas ngaturang bhakti sane becik majeng ring idh sang hyang widhi sadurunge becik pabaktine ring bhuta(bhuwana), pitara(leluhur) lan dewa dewi. Sane pinih untat aturang tityan g inggih punika sampunang lempas majeng ring piteket leluhur yening jagi pacang ngrajegang jagat santukan makeh piutang i raga majeng ring para pitara, yening nenten leluhur i raga dumun pastika i raga nenten prasidha metuhu ring gumine.
Untatin tityang antuk parama santih.
Om Santhi santhi Santhi Om.

 

yening pacang ugi nruenang file niki download manten driki…..

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s




%d bloggers like this: